สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 39/2562

วันที่  2  ธันวาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  จากนั้น  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ได้กล่าวลาบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ในวันอังคารที่  3  ธันวาคม  2562