สพป.ชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 วิชาเอก ดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน พลศึกษา จำนวน 2 คน ภาษาจีน จำนวน 3 คน ภาษาไทย จำนวน 9 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คนและสังคมศึกษา จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1