บุคลากร สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับนายสายัณห์ ไกรนรา ที่เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ คนใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2562   นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่คนใหม่ โดยเข้าสักการะองค์พ่อปู่ภุชงค์นาคราช  และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” พระบิดาแห่งทหารเรือไทย ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จากนั้นได้เดินทางถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีนายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดให้การต้อนรับ