สพม.39 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมเกลี่ยอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้  ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39