การอบรมการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง ของโรงเรียนยะหริ่งและโรงเรียนเครือข่าย

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโรงเรียนยะหริ่งและโรงเรียนเครือข่าย เรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง โดยมีนายครรชิต กาเจ ผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คณะครูผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มั่นใจในการจัดการเรียนรู้ สามารถดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงให้ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายคือคณะครูโรงเรียนยะหริ่งจำนวน 47 คน และครูจากโรงเรียนในอำเภอยะหริ่ง จำนวน 32 คน ซึ่งครูเหล่านี้ ต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายการดำเนินการสถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข็มแข็งต่อไป