สพม.36 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ตามโครงการการจัดการศึกษาบูรณาการพื้นที่นาโต่

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และคณะ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ตามโครงการการจัดการศึกษาบูรณาการพื้นที่นาโต่  ณ  โรงเรียน ทอท.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาโต่  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว