สพม.36 ให้การต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ที่มารายงานตัวเป็น รองผอ.สพม. 36

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะ ให้การต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ที่มารายงานตัว เพื่อรับตำแหน่ง เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้ มี นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว