สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายประสงค์  อ่อนหล้า นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว