สพป.เลย เขต ๒ จัดงาน”โฮมฮักเลย ๒ สู่เหรียญทองศิลป์หัตถกรรม ๖๙”

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ได้จัดงาน“โฮมฮักเลย ๒ สู่เหรียญทองศิลป์หัตถกรรม ๖๙” เพื่อเป็นการระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้กล่าวรายงานถึงกิจกรรมที่เข้าแข่งขันซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๔๔ กิจกรรม จาก ๗๕ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๗๓๑ คน จำนวนครู ๔๓๑ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๑๖๑ คน รูปแบบการจัดหาทุนมีการจำหน่ายเสื้อ จำหน่ายโต๊ะจีน กิจกรรมรำวงย้อนยุค การแสดงความสามารถของนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ได้แก่ การแสดงวงปี่พาทย์ โรงเรียนประจันตะวิทยา รำวงมาตรฐานโรงเรียนบ้านวังสะพุง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จากโรงเรียนบ้านเอราวัณ และวงดนตรี Free Play VS The Dosh โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน มีบุคคลอาทิ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู รอง ศธจ.หนองคาย รอง ศธจ.หนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต ๒ ส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานครั้งนี้