สพป.ชัยภูมิ เขต 1”การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562” 

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานใน”การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562”  ณ ห้องประชุม 2   เพื่อร่วมปรึกษา หารือ  เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ