สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานพิธีมอบอาคารสนามกีฬาในร่ม และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปกครองและคณะครูที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง   โอกาสนี้ นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยมี นางดัสสนี  สังข์วงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลางและคณะครุให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกัน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี