สพป.ลำพูน เขต 1 พัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562