ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และนิเทศการจัดการเรียนการสอน

>>>>>>วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านกอแนะเหนือ รร.บ้านตราแด๊ะ รร.บ้านบ่อทอง รร.วัดร่อน รร.บ้านแกแม รร.บ้านมะรือโบออก รร.บ้านปาตาปาเซ รร.บ้านยานิง และ รร.บ้านเจาะเกาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน