สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 10/2562 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 10/2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม