“ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

“ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่าย เจ้าหน้าที่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ และนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1