ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ. และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท./ศน.

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ. และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ : ภาพ

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2