สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมกับร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ณ ห้องชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1 (ขอบคุณภาพจาก : นายพงศ์สันต์ อุ่นอก เครือข่าย ปชส. สพป.ปน.เขต 1)