สพป.กระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนางสาววิมล  กาพย์เกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กระบี่ ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล) จำนวน 42 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 คน และศึกษานิเทศก์ 36 คน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน  โดยนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) และเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6
ทั้งนี้ ก่อนลงนาม MOU นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในพิธีเปิดและมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่า ทั้งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะเป็นผู้นำทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ซึ่งศึกษานิเทศก์เปรียบเสมือนผู้นำสิ่งใหม่ ๆ นำพาแนวนโยบายการศึกษาของโลกกระจายไปทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เทคโนโลยี หรือ AI  ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ช่วยกันร่วมมือ ร่วมใจร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผลักดันความรู้ ความสามารถด้วยพลังเชิงบวกให้กับโรงเรียน การศึกษาจะขับเคลื่อนได้ต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ตื่นตัวตลอดเวลา มีจิตสำนึกในการตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะท่านคือความหวังของประเทศไทยในการผลักดันการศึกษาไทยให้เข็มแข็งก้าวหน้าต่อไป