ผอ.สพม.3 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แสดงความยินดีกับ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา