ผอ.สพม.3 ร่วมพิธี MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพทและศึกษานิเทศก์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้เข้าร่วมประชุม VDO Conference เรื่องการจัดทำ MOU ของรอง ผอ.สพท และศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster2) ตลอดจนพบปะและให้โอวาทกับ รอง ผอ.สพท. และ ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ซึ่งเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2) ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี