สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันให้รับทราบ ซึ่งมี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เมืองนครศรีลำดวน และอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ./////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว