สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำ MOU ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท/ศึกษานิเทศก์ Cluster ที่ 15

นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท/ศึกษานิเทศก์ Cluster ที่ 15

     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (Cluster 15)  กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมทางไกล การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์  โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ร่วมประชุมรับชมผ่านทาง VDO Conference  จากห้อง DATA Center อาคาร สพฐ. 5
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) มีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 53 คน