เขตตรวจราชการที่ 10 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ว่าที่รองผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) พร้อมด้วย ผอ.สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 34 ราย และศึกษานิเทศก์ จำนวน 53 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย ร่วมรับฟังนโยบายและรายละเอียดการพัฒนา ผ่านระบบ Video Conference ตามหัวข้อ การรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, การนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., แนวทางการพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ แนวใหม่ โดย นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ., ข้อตกลงเบื้องต้น และกำหนดการพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ โดย นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ. และผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 จ.อุดรธานี