วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
และถวายบังคมณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
   ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)