สพฐ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง  และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงาน ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ  บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  พร้อมด้วยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธี

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ  จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน 50 รูป ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ