สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันชาติและงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จากนั้น เวลา 08.30 น.ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดีและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนาย ยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานฯ ในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐ วิสาหกิจ/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานชมรมพ่อค้าชาวจัตุรัส/ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตให้ดวงใจชั่วนิจนิรันดร์