สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดศรีสิทธิการาม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟู และพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแหล่งน้ำสาธารณะ โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี