ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่น ๘๕๘ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จังหวัดเชียงใหม่