สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมี นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เป็นวิทยากรในการขยายผลจากการที่ สพฐ.เชิญประธานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี