โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่  5  ธันวาคม 2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา  ตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ  2563  เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์  ที่ตั้งใจใฝ่ศึกษา  มีความประพฤติดี  แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน  50  ทุน โดย  นายไกรสร  กองฉลาด  ผวจ.สุรินทร์  เป็นประธาน