สพม.36 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ จังหวัดพะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  จังหวัดพะเยา  ในวันจันทร์  ที่ 13  มกราคม  2563  โดยเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว