ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีเปิด “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33 ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33 ” โดยมี ว่าที่ ร.อ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านกีฬา มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัยต่อกัน รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหกร้อยคน