สพป.ยล.3 ร่วมกับสถานศึกษาทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ถนนประชาอุทิศ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำโดยนายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนพร้อมใจแต่งเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั้งนี้มี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีและกล่าวนำถวายราชสดุดีดังกึกก้องในหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. จิตอาสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และสถานศึกษาได้ร่วมกับพลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเบตง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายคำปฎิญาณ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หลังจากนั้นได้แบ่งโซนพื้นที่ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ล้างพื้นถนน บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์และลานแอโรบิคเทศบาลเมืองเบตง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเบตง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ลานแอโรบิคเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมมีการแบ่งโซนพื้นที่เพื่อให้จิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์และลานแอโรบิคเทศบาลเมืองเบตง ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนต่างตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ความสามัคคีและรู้จักห่วงแหนพื้นที่สาธารณให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ น่าเที่ยวของเมืองเบตงต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ สันติ ภาพ