สพป.พิษณุโลก เขต 3 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานการเปิดค่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้าน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อย คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ