” ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

” ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป จากนั้น เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงงานอย่างนัก ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้านและอยู่กันอย่างผาสุกตลอดไป จากนััน เวลา 10.30 น. ร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานใน พิธี มี ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกิจพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้