++ผู้ช่วยเลขา กพฐ. ขับเคลื่อนผู้บริหารสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อย่างมืออาชีพ++

^^^วันศุกร์  ที่ 6  เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมือาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   กล่าวต้อนรับ     ณ  ห้องประชุมโรงเรียนปางตอง  อำเภอขุนยวม//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน