สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายทัศนัย ไพรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางไพเราะ ยนต์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ  นางอภิษฎา ปิ่นงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ กล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำถวายบังคมพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)