สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววรรณา นาเจริญ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” จัดโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมกับพระราชวิสุทธิประชานาถ (พระอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้มีเกียรติหลากหลายวงการ เข้าร่วมฯ มากมาย ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)