สพม.39 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ“วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันในจังหวัดสุโขทัย ทุกอำเภอ 9 อำเภอ และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำหรับสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม จะใช้สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสนามแข่งขัน และสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามแข่งขัน ก็จะใช้เป็นที่พักของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขัน ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะมาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมแล้วประมาณ หนึ่งแสนกว่าคน จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้าน โดยได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พัก สวัสดิการ อาหาร และอื่น ๆ ไว้พร้อมแล้ว

Alisa Pratumpo