มูลนิธิใบไม้ปันสุข ร่วมสนับสนุนการศึกษา มอบเงินบริจาคซ่อมแซมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินบริจาคซ่อมแซมโรงเรียนและจัดจ้างบุคลากรโรงเรียน ระหว่าง มูลนิธิใบไม้ปันสุข โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ จ.ตาก โดยมีผู้แทนมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนทั้งสองโรงเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ต้องขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โดยมอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ทางมูลนิธิฯได้มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคาร จำนวน 100,000 บาท และจ้างบุคลากร จำนวน 72,000 บาท รวม 172,000 บาท และโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ได้มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคาร จำนวน 50,000 บาท สพฐ. คาดหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้

ด้าน นางสาวศศมน ศุพุทธมงคล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และเลขาธิการมูลนิธิใบไม้ปันสุข กล่าวว่า สำหรับภารกิจของมูลนิธิ คือ เรื่องการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาในด้านการศึกษา มูลนิธิฯได้ทำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต่อมาในปีนี้ มูลนิธิฯได้พบเห็นสภาวะที่ยากลำบากของโรงเรียน ทั้งในเรื่องของอาคารเรียน และการจัดจ้างบุคลากร มูลนิธิฯจึงได้จัดสรรเงินบริจาคส่วนหนึ่งมาเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เพื่อเด็กจะได้ใช้อาคารเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเต็มพื้นที่มากขึ้น เช่นเดียวกับการสนับสนุนงบประมาณจัดจ้างครู เพื่อให้การเรียนการสอนครบถ้วนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

สำหรับการคัดเลือกโรงเรียนนั้น มูลนิธิฯจะลงไปสำรวจโรงเรียนก่อน โดยดูถึงความยากลำบาก และดูปริมาณของเด็กนักเรียน ซึ่ง 2 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นโรงเรียนที่มีผลสอบโอเน็ตที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างดี จึงได้เลือก 2 โรงเรียนนี้ ส่วนการต่อยอดโครงการต่อไปนั้น อาจเป็นการต่อยอดในโรงเรียนเดิม ในกิจกรรมเดิมคือเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือโรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

 

ขณะที่ นายมานพ ธาราดารุณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้กล่าวว่า สำหรับการรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะเป็นโรงเรียนประชารัฐ ทางมูลนิธิใบไม้ปันสุขและบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในด้านการศึกษา โดยหลังจากเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนและเห็นสภาพของอาคารเรียน ที่เป็นอาคารไม้มีอายุเกือบ 100 ปี มีความชำรุดเสียหาย ทางมูลนิธิจึงได้มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน โดยทางโรงเรียนได้ตั้งกรรมการสถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นห้องที่ไม่มีฝาผนังห้อง เมื่อได้รับเงินสนับสนุนและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณครูจะได้ตกแต่งผนังห้องด้วยข้อมูลสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนได้ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเรื่องของห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV เข้ามาเสริมด้วย ทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดี เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับ นางสาวอโนชา ทนกล้า รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของอาคารเรียนที่เก่าแก่และชำรุดเสียหาย และยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม รวมถึงปัญหาเรื่องบุคลากร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงใช้เงินสนับสนุนจากเงินผ้าป่าในการจ้างบุคลากร ขณะนี้ในส่วนของการซ่อมแซมอาคารเรียนได้มีการดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วบางส่วน ส่วนด้านบุคลากรในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนยังมีเงินค่าจ้างเพียงพอ จึงได้เตรียมแผนในการใช้เงินสนับสนุนสำหรับการจ้างบุคลากรในปี 2563 นอกจากนั้นยังได้มีการประสานกับชุมชนในเรื่องอื่นๆเช่น เรื่องน้ำประปาได้ประสานกับ อบต. เพื่อขอความอนุเคราะห์ เรื่องการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนก็ได้ประสานกับชุมชนในเรื่องของแม่ครัว และยังมีโครงการตลาดนัดชุมชนที่จัดสัปดาห์ละครั้ง โดยให้เด็กนักเรียนนำผลผลิตจากบ้าน เช่น ผักสด ผลไม้ นำมาขายในตลาดนัดในโรงเรียน ให้เด็กและผู้ปกครองได้เข้ามาซื้อในส่วนนี้ด้วย

อัฉรา ข่าว/กนกวรรณ ภาพ