++ผู้ช่วยเลขา กพฐ. (ท่านวัลลพ สงวนนาม) เปิดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีครู 4 อำเภอ ครั้งที่ 14 บัวตองเกมส์ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

^^^วันเสาร์   ที่ 7  เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีครู 4 อำเภอ   ครั้งที่ 14 บัวตองเกมส์  โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ใน 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.เมือง อ.ขุนยวม อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย กีฬาที่ทำการแข่งขัน มี 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เซปักตระกร้อ,เปตองและปิงปอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีความรัก สามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักในการออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในปีนี้ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอขุนยวม รับเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขัน ///

ธีรธิดา พรหมมาแบน