สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD

วันที่ 7 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD หัวข้อ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ” ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน