สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๒  นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดสมุทรปราการ (ภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ภายใต้ชื่องาน “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่ สากล  ณ ห้องประชุม อาคารอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอนุชา  บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวต้อนรับท่านประธาน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ IQA Award ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “๓R ๘ C” โดยโรงเรียนตลาดบางบ่อ นำโดยผอ.สุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการสะเต็ม และโค้ดดิ้ง ในครั้งนี้ ในการนี้ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และคณะได้ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดที่ไปร่วมแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์