สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส