วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมงานและจัดนิทรรศการงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี