นักเรียน สังกัดสพป.ตาก เขต 1 รับทุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนประทานสนับสนุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้.