” ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการการ ข่าว: พงศ์สัณห์ อุ่นอก