สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวครูผู้ช่วย พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 111 คน ไม่มารายงานตัว จำนวน 10 คน แยกเป็นอำเภอภูเขียว 22 คน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 28 คน อำเภอแก้งคร้อ 16 คน อำเภอคอนสาร 17 คน อำเภอบ้าน 18 คน รวมรายงานตัว 101 คน

         

supaluck painan

สพป.ชัยภูมิ เขต 2
supaluck painan