สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวครูผู้ช่วย พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 111 คน ไม่มารายงานตัว จำนวน 10 คน แยกเป็นอำเภอภูเขียว 22 คน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 28 คน อำเภอแก้งคร้อ 16 คน อำเภอคอนสาร 17 คน อำเภอบ้าน 18 คน รวมรายงานตัว 101 คน