สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และนางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ผู้อำนวยการเขต และรองผู้อำนวยการเขต ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ในประเภทต่าง ๆ ด้วย