สพป.ระยอง เขต ๒ ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตถกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นำโดย นายธงชัย มั่นคง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓